Jakie dokumenty są potrzebne by uzyskać kredyt?

Banki wymagają rożnych dokumentów, zależnie od rodzaju kredytu, o który się starasz. Najłatwiej i najmniej formalności wymaga otrzymanie kredytu gotówkowego. Jakie dokumenty są Ci potrzebne by uzyskać kredyt? Sprawdź w naszym poradniku.

1.Dokument tożsamości

To najbardziej podstawowy dokument, który jest niezbędny do złożenia wniosku o udzielenie kredytu. Zdecydowana większość osób przedstawia dowód osobisty, ale może to być także inny dokument na podstawie, którego pracownik banku potwierdzi tożsamość przyszłego kredytobiorcy.

2.Wniosek kredytowy

Trzeba go wypełnić i dostarczyć do banku. Możemy dostarczyć go do banku osobiście, ale w sporej liczbie banków można go wypełnić i przesłać także drogą elektroniczną.

3.Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach

Osoby czynne zawodowe muszą przedstawić zaświadczenie o dochodach, które wydaje im pracodawca. W przypadku osób, które pobierają emeryturę lub rentę bank zażąda, aby do wniosku o kredyt dołączyły odcinek emerytury lub renty.

Niektóre banki wymagają także, aby na wniosku o kredy znalazł się podpis współmałżonka.

Rozpoczęcie procedury

Z chwilą złożenia wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami bank wszczyna procedurę rozpatrywania wniosku kredytowego. Dla banku bardzo istotne jest, aby osoba, której przyzna kredyt była w stanie go spłacić. Stąd musi zając się analizą zdolności kredytowej. Robi to między innymi sięgając po informacje zgromadzone w Biurze Informacji Kredytowej. Najbardziej istotne w tym momencie informacje dotyczą tego, jak regulowaliśmy swoje wcześniejsze zobowiązania. Jeśli z BIK spłyną informacje, że poprzednie kredyty spłacaliśmy zgodnie z przyjętą umową, bank przyzna nam kredyt. Osoby, które miały wcześniej trudności ze spłacaniem kredytu, mogą kolejnego nie otrzymać. Kiedy bank podejmie pozytywną decyzję, będzie musiał zdecydować, w jakiej wysokości może nam udzielić kredytu. Dopiero po określeniu tej kwoty nastąpi wyliczenie wysokości rat oraz ustalony zostanie harmonogram ich spłaty. Na koniec zostanie podpisana umowa.